top of page

Udhëzim Engjëllor

Çfarë mund të prisni nga një sesion i drejtuar nga engjëlli?

 

Çdo seancë udhëhiqet nga engjëjt dhe do të fokusohet në atë që dëshironi të merrni nga seanca. Ata janë shumë të relaksuar dhe të qetë. Ata janë të gjitha për ju dhe atë që engjëjt duan të sjellin në vëmendjen tuaj tani. Kathy është natyrshëm i butë dhe i dashur, kështu që ju jeni të qetë kur ajo ju dërgon mesazhet.

 

 

 

 

 

bottom of page