top of page

Punëtoria e grupit "IThe Butterfly Pathway".

 

Rruga për të hyrë në dhuratat tuaja shpirtërore dhe për t'ju lidhur fort me kënaqësitë tuaja shpirtërore

 

Bëhu i ndritur rrjedh me jetën

 

Kjo rrugë është për njerëzit që dëshirojnë të zbulojnë dhuntitë e tyre shpirtërore dhe dëshirojnë të dinë se si të punojnë në mënyrë të sigurtë me to.T

 

Kuptimi Shpirtëror i Fluturës është:

  • Transformimi personal i personalitetit dhe jetës suaj

  • Kalimi nga një fazë e jetës suaj në tjetrën - rilindja

  • Lëshohesh dhe bëhesh i lehtë dhe lozonjar

  • Ngritja mbi gjërat që ju rrëzojnë

  • Duke u lidhur me ju, shpirtin tuaj të brendshëm

  • Duke dashur atë që jeni

 

Klikonikëtupër tarifat

This is an interactive Group Workshop. 

Aim: This course is for people who wish to connect to the Universal Beings.

 

With the guidance of the angels, Kathy will take you on journeys to help achieve spiritual awakening, growth, enlightenment, and ascension. You will be working with others to understand and develop your spiritual gifts, to move into your dharmic pathway to work for your higher good and the higher good of our planet, then the universe, and for all humanity.

These workshops are given on the day to Kathy by the angels and will reflect that which is needed at that time, both from a personal perspective and from a higher perspective.

Having a consistent group membership is important, so Kathy may suggest joining the existing membership or creating a new group. Payment can be made by session or in blocks of 4.

Join Our Online Spiritual Workshop 

Attend from your own home!

Thanks for registering.

bottom of page