top of page

Një meditim që mund të ndiqet për t'ju çuar në një vend paqeje, për të lejuar që çdo 'send' me frekuencë më të ulët të shpërndahet dhe t'ju sjellë kapacitet brenda sferave tuaja të energjisë për të marrë dritë transformuese. 

Meditim për t'u lidhur me një vend paqeje - pa muzikë

£10,00Price
    bottom of page